• Skulpturer i sten og bronze
  • Vandkunst
  • Udsmykning i byggeri og landskab​

Model- og forslagsarbejde​

Gå til salg af skulpturer​

Forud for en større opgave laver jeg næsten altid et forslag til kunden. Hensigten er at afklare min idé igennem tegninger eller modeller - og samtidig anskueliggøre den overfor en interesseret køber.

Forslagsmaterialet kan have mange former, men ofte er der tale om skalamodeller. De kan laves af gips eller af de materialer, der skal indgå i den virkelige skulptur. I mange tilfælde vælger jeg den sidste løsning. Billederne viser nogle eksempler.

En del af forslagsmaterialet er en skriftlig gennemgang. Den omfatter altid en beskrivelse af mit idémæssige udgangspunkt og af materialer, udformning, størrelse og forarbejdning. Den rummer mine tanker om placering og om skulpturens samspil med omgivelserne. Der vil være en beskrivelse af konstruktioner, af fundamentering og af eventuelle installationer. Hvis der er behov for vedligeholdelse, er dette altid beskrevet.


Afslutningsvis er der et afsnit om pris, leveringstid og eventuelle særlige forhold.

Ud over disse ting vil et forslag ofte indeholde anbefalinger vedrørende skulpturens nærmeste omgivelser. Typisk om forhold, der har indflydelse på, hvordan skulpturen opleves - eksempelvis belysning, beplantning, materialevalg, farvesætning og gangveje.

Hvad koster rådgivning og projektering?

Jeg kræver ikke betaling for møder, forslag og projektering uden først at have gjort udtrykkeligt opmærksom på, hvornår taxameteret bliver sat i gang.

Den første kontakt og vejledning er selvfølgelig gratis. Som regel kommer jeg også gerne ud for at se et sted eller drøfte en mulighed, uden at det er forbundet med udgifter for min kunde.

Ikke desto mindre er der meget arbejde i at lave detaljerede forslag. I nogle tilfælde vil jeg derfor forlange et honorar for arbejdet. I andre situationer vil jeg være indstillet på at lave skitsearbejde eller forslag vederlagsfrit - som min satsning på en lovende mulighed.

Du er velkommen til at kontakte mig og høre nærmere på tlf. +45 2145 2066 eller på e-mail: mail@soerenwest.dk

Firma

BILLEDHUGGERFIRMAET SØREN WEST

CVR: 18383284​

Adresse​

Grønnebjergvej 1
5772 Kværndrup

Kontakt

Telefon: 21 45 20 66​

E-mail: mail@soerenwest.dk